Apokalyps 2012? Sanningen om världens ände

Många barn ledde till att tro på det, åtminstone för en tid då de är unga. Och det var en tid då även de smartaste forskarna inte visste vad månen var gjord av.

Men idag vet vi att jordens måne är som en stenig planet och på något sätt inte annorlunda än själva jorden. Vi har faktiskt prover av månstenar som återfinns av apollo-astronauterna, och månens stenar är cirka 4,5 miljarder år gamla, äldre än bergarter som finns på jorden.

Dessa stenar antas härröra från månens bildning - strax efter att jorden bildats - och ger en bra uppskattning av dess ålder.

SpaceKids på ProfoundSpace.org ger enkla, raka svar på riktigt stora kosmiska frågor. Se mer SpaceKids frågor